[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

10 different matching expressions found:

to truss bordákkal feszít
bálába köt
csomóba köt
kitámaszt
merevít
rácsoz
összekötöz
to truss up felakaszt
megkötöz
összekötöz

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!