[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

31 different matching expressions found:

to tally bankot ad
berovátkol
címkével ellát
egybehangzik
egybevág
egyezik
egyeztet
ellenőriz
felró
jegyzékbe vesz
kiszámít
lepontoz
megegyezik
megfelel
megfeszít
meghúz
megpipál
megszámol
névcédulával ellát
névtáblával ellát
oszt
rovással bejegyez
rovással feljegyez
számol
összeillik
to tally on a rope hajókötélzettel szorgoskodik
kötél beállításon munkálkodik
to keep tally of goods árutételeket megjelöl
árutételeket megpontoz
árutételeket kipipál
to live on tally with sy vadházasságban él vkivel

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!