[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

13 different matching expressions found:

to foul beakad
bemocskol
bepiszkít
beszennyez
eldugaszol
eldugul
elzár
szabálytalanságot követ el
összegabalyodik
összegubancol
összeütközik
to fall foul of nekimegy
összevész

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

to run foul of st (the law) összeütközésbe kerül vmivel (a törvénnyel)
to run foul of a hidden reef zátonyra fut

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!