[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

66 different matching expressions found:

cast dobás
dobás távolsága
fajta
gipszkötés
hajítás
irány (szemé)
kockavetés
lenyomat
minta
sors
szemmozgás
szereposztás
színárnyalat
típus
öntvény
összeadás
cast-off eldobott darab
kiselejtezett darab
cast iron öntött vas
cast-iron hajlíthatatlan
hajthatatlan
merev
öntöttvas
to cast up összead
to cast off elbocsát
elvet
kitaszít
levet
cast of mind lelkület
észjárás
plaster cast gipszkötés
to cast down lehangol
to be in cast be van gipszelve
to cast aside félredob
félretesz
to cast, cast dob
elhány
elveszt
hajít
kioszt (szerepet)
kiszámol
ledob
levet
vet
önt (fémet)
the dice is cast a kocka el van vetve
to cast its skin levedlik
leveti a bőrét
vedlésben elhányja a bőrét
a man of his cast a magafajta ember
to cast its horns agancsát elhullatja
agancsát levedli
to cast doubt on sg kétségbe von vmit
to cast about for sg keresgél vmit
to cast doubts on sg kétségbe von vmit
to cast one's ballot leadja szavazatát
to cast stones at sy elítél vkit
kővel megdobál vkit
követ dob vkire
megkövez vkit
megvádol vkit
vádol vkit
to cast the horoscope horoszkópot készít
to cast a gloom over sy rossz kedvre hangol vkit
have a cast in one's eye kancsalít
to cast a glamour over sy bűbájossá tesz

Searching the extension dictionary:

34 different matching expressions found:

cast formába önt, kiönt; szereposztás
stáblista
cast on elkezdi
cast up összead
cast off elbocsájtás
cast-off levetett
cast down lehangol
cast iron öntöttvas
cast lots sorsot húz
cast-iron merev/rideg
cast-offs levetett ruhák
open-cast külszíni
cast about keresgél
cast aside félredob
cast loose szabadjára enged
cast steel öntött acél
rough-cast hevenyészett vázlat
cast a vote szavaz
cast a shadow árnyékot vet
cast clothing levetett ruhák
cast the anchor horgonyt vet
investment-cast precíziós öntés
viaszbevonásos öntés
supporting cast mellékszereplők
cast a glance at rápillant
cast a veil over fátylat borít
a man of his cast magának-való ember
to cast the runes kártyát vetni
being cast in costs költségekben marasztal
cast one's eyes over futó pillantást vet
cast in a heroic mold hősies jellem
cast a sidelong glance szeme sarkából néz
cast in a heroic mould hősies jellem
the cast a spell on him megbabonázta

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!