[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

64 different matching expressions found:

pitch bukdácsolás
bódé
csúcs
csúcspont
dobás
dőlés
elárusítóhely
fogosztás
hajlásszög
hajítás
hangmagasság
hányódás
lejtés
lejtősség
magaslat
osztóköz
stand
szurok
tetőhajlás
tetőpont
to pitch bekátrányoz
beszurkoz
dob
előre bukik
ereszkedik
esik
felállít
felüt
földbe szúr
földbe ver
hajít
hangot vmihez mér
kővel bélel
kövez
lejt
lejtősödik
meghatároz
táborozik
állít
to pitch in hozzálát
nekifog
rákapcsol
to pitch up rábukkan
rátalál
to pitch out kidob
kihajít
to pitch camp sátrat ver
to pitch into bedob
hozzálát
leszid
nekitámad
nekifog
rákapcsol
to pitch upon rábukkan
rátalál
at fever pitch robbanásig feszült
to fever pitch robbanásig feszült
to pitch a camp tábort üt
to pitch a yarn mesél
to queer sy's pitch beleköp vkinek a levesébe
elrontja vkinek a terveit
to such a pitch that olyan mértékben, hogy
to queer the pitch for sy beleköp vkinek a levesébe
elrontja vkinek a terveit

Searching the extension dictionary:

21 different matching expressions found:

pitch tetőfok
pitch in nekifog
pitch up rátalál
pitch out kihajít
pitch into belefog
pitch upon rábukkan
pitch-pine szurokfenyő
pitch-pipe hang(oló)síp
pitch-black koromfekete
pitch-faced durva felületű
pitch a tent sátrat verni
pitch-blende uránszurokérc
dark as pitch koromsötét
perfect pitch abszolút hallás
at fever pitch robbanásig feszült (hangulatban)
pitch and toss bukdácsol
pitch-and-toss snúrozás
to fever pitch robbanásig feszült (hangulatban)
pitch it strong felvág
fly a high pitch magasan repülni
to such a pitch that "olyan mértékig, hogy"

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!