[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

21 different matching expressions found:

rolling dimbes-dombos
dörgés
egymást követő
gurulás
guruló
gördülő
hengerlés
himbálódzó
hömpölygő
ringó
rolling pin sodrófa
rolling-pin nyújtófa
sodrófa
rolling gait ringó járás
rolling collar lehajtott gallér
rolling capital forgótőke
rolling kitchen mozgókonyha
to be rolling in money felveti a pénz
rengeteg pénze van
to keep the log rolling mozgatja az ügyet
nem hagyja a dolgot elaludni

Searching the extension dictionary:

15 different matching expressions found:

log-rolling kéz kezet mos
rolling-load mozgóteher
rolling-mill hengermű
rolling (növ) hengerezés (növ)
a rolling stone nyughatatlan ember
rolling shutter redőny
rolling resistance gördülési ellenállás
be rolling in money majd felveti a pénz
be rolling in wealth majd felveti a pénz
keep the ball rolling viszi a társalgást
fenntart egy tevékenységet
start the ball rolling kezdeményez/elindít
ball / keep the - rolling fenntart egy tevékenységet
a rolling stone gathers no moss aki sokat hordozkodik meg nem mohosodik
rolling injection planter (növ) kerekes kézi vetőgép (növ)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!