[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

34 different matching expressions found:

sort fajta
féle
mód
sort of valahogy
to sort csoportosít
kiválaszt
szortíroz
szétválaszt
válogat
bad sort nem jó ember
nem rendes ember
a sort of afféle
egyfajta
valamilyen
in a sort bizonyos fokig
bizonyos mértékben
of the sort ilyen
to sort out elrendez
kiválaszt
kiválogat
megold
in some sort bizonyos fokig
bizonyos mértékben
of this sort ilyen
sg of a sort vminek nevezhető dolog
vmiféle
what sort of? miféle?
milyen?
another sort of másféle
i sort of feel that az az érzésem, hogy
he's a real good sort igen rendes ember
igen derék ember
that sort of thing won't get by az ilyesmit nem nyelik le
az ilyesmit nem nézik el

Searching the extension dictionary:

11 different matching expressions found:

sort szortíroz
féle, fajta
sort out kiválogat
szétválaszt; lerendez
tab sort rekordcímek rendezése
in a sort (egy) bizonyos fokig
a bad sort nem jó ember
sort / what - ? miféle? mifajta?
nothing of the sort szó sincs róla!
he's a real good sort igen rendes/derék ember
only one kind/sort (of) egyféle (csak egyetlen fajta)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!