[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

11 different matching expressions found:

petty bagatell
jelentéktelen
kicsinyes
kisszerű
piti
petty-minded alantas gondolkozású
kicsinyes
korlátolt
petty larceny kis lopás
petty expenses kisebb kiadások
vegyes kiadások

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

petty cash pénztár (könyvviteli számla)
petty theft kisebb lopás

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!