[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

25 different matching expressions found:

numbers költemény
sokan
sokaság
számok könyve
taktus
vers
ütem
Numbers, Numeri Mózes negyedik könyve
numbers of times számtalanszor
igen gyakran
igen sokszor
small in numbers kisszámú
kis létszámú
csekély létszámú
kevesen
to win by numbers túlerővel győz
the book of numbers mózes negyedik könyve
számok könyve
the power of numbers a tömegek ereje
a tömegek hatalma
it's the numbers that pay sok kicsi sokra megy
he numbers fourscore years nyolcvan éves
to win by force of numbers túlerővel győz
to yield to superior numbers enged a túlerőnek
meghajlik a túlerő előtt

Searching the extension dictionary:

6 different matching expressions found:

numbers számok
even numbers páros számok
numbers pool tiltott szerencsjáték
be superior in numbers számbeli fölényben van
their numbers is legion rengetegen vannak
incorrect numbers of parameters a paraméterek száma rossz

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!