[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

24 different matching expressions found:

to walk bejár
gyalog megy
gyalogol
hazajár (kísértet)
jár
járat
megy
sétál
sétáltat
visszajár (kísértet)
to walk past elsétál
to take a walk sétát tesz
sétálni megy
to go for a walk sétálni megy
to walk with god istenfélően él
to walk one's chalk meglóg
olajra lép
to walk the streets járja az utcákat
strichel
to walk up and down fel s alá járkál
to walk with a roll ringó járással megy
to walk in one's sleep holdkóros
to walk sy off his legs agyonfáraszt vkit járással
to walk with one's head high emelt fejjel jár

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

walk up to odamegy

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!