[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

34 different matching expressions found:

sort fajta (Correction)
féle (Correction)
mód (Correction)
sort of valahogy (Correction)
to sort csoportosít (Correction)
kiválaszt (Correction)
szortíroz (Correction)
szétválaszt (Correction)
válogat (Correction)
bad sort nem jó ember (Correction)
nem rendes ember (Correction)
a sort of afféle (Correction)
egyfajta (Correction)
valamilyen (Correction)
in a sort bizonyos fokig (Correction)
bizonyos mértékben (Correction)
of the sort ilyen (Correction)
to sort out elrendez (Correction)
kiválaszt (Correction)
kiválogat (Correction)
megold (Correction)
in some sort bizonyos fokig (Correction)
bizonyos mértékben (Correction)
of this sort ilyen (Correction)
sg of a sort vminek nevezhető dolog (Correction)
vmiféle (Correction)
what sort of? miféle? (Correction)
milyen? (Correction)
another sort of másféle (Correction)
i sort of feel that az az érzésem, hogy (Correction)
he's a real good sort igen rendes ember (Correction)
igen derék ember (Correction)
that sort of thing won't get by az ilyesmit nem nyelik le (Correction)
az ilyesmit nem nézik el (Correction)

Searching the extension dictionary:

11 different matching expressions found:

sort szortíroz (Correction)
féle, fajta (Correction)
sort out kiválogat (Correction)
szétválaszt; lerendez (Correction)
tab sort rekordcímek rendezése (Correction)
in a sort (egy) bizonyos fokig (Correction)
a bad sort nem jó ember (Correction)
sort / what - ? miféle? mifajta? (Correction)
nothing of the sort szó sincs róla! (Correction)
he's a real good sort igen rendes/derék ember (Correction)
only one kind/sort (of) egyféle (csak egyetlen fajta) (Correction)

Correction mode off