[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

30 different matching expressions found:

to score bemetsz
bevág
felró
hangszerel
jegyez
leszid
megjegyez
nyer
számol
to score up feljegyez
felír
to score off letromfol
to score out kihúz (egy szót)
to score a hit találatot ér el
to make a score elbánik vkivel
kíméletlenül jár el vkivel
to keep the score jegyzi a pontokat
jegyzi az eredményt
ír
to run up a score adósságot csinál
to pay one's score kiegyenlíti adósságát
kifizeti adósságát
to make a good score jó eredményt ér el
sok pontot szerez
sok találata van
to run a score at a public house adóssága van a kocsmában
adóssága van az italboltban
hitelbe iszik a kocsmában
hitelbe iszik az italboltban
to complain on the score of low pay alacsony fizetése miatt panaszkodik

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

to score full marks elismerést/sikert aratni
to score full marks for st elismerést kapni

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!