[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

5 different matching expressions found:

keveredik to amalgamate
to blend
to combine
to mix
rossz társaságba keveredik to get into bad company

Searching the extension dictionary:

7 different matching expressions found:

keveredik mingling
bajba keveredik get into mischief
get into trouble
(bele)keveredik intermix
gyanús ügybe keveredik get entangled in a suspicious business
rossz társaságba keveredik get into bad company
program- v. projektengedélyező - "Szabályosan" magát a segélyprogramot illetik a "program" szóval és a programok első fokú alprogramjait a "projekt" szóval. A külföldi és hazai Phar-anyagokban gyakran keveredik a két szó használata. (PHARE) programme/project authorising officer (PAO) (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!