[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

31 different matching expressions found:

to stay elhalaszt
felfüggeszt
feltartóztat
időt eltölt
időzik
késleltet
leállít
marad
megtámaszt
megáll
megállít
rögzít (árbocot)
szünetet tart
tartózkodik
tartóztat
támaszt
támogat
visszatart
to stay put ott marad, ahova teszik
to make a stay marad
tartózkodik
to stay behind visszamarad
to stay together együtt marad
összetart
to stay overnight ott marad éjszakára
to stay clear of sg elkerül vmit
óvakodik vmitől
tartózkodik vmitől
to stay with a friend egy barátjánál száll meg
to stay beyond one's time túl soká marad
túl sokáig marad

Searching the extension dictionary:

4 different matching expressions found:

to stay maradni
tartózkodni
come to stay állandósul/maradandó
to stay in bed ágyban maradni

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!