[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

11 different matching expressions found:

felelős accountable
amenable
liable
responsible
felelős vmiért accountable for sg
liable for
liable for sg
to be in charge of sg
felelős helyen in responsible quarters
vmiért felelős to be at the bottom of sg
a felelős személy the party at fault

Searching the extension dictionary:

7 different matching expressions found:

felelős responsible for
felelös; megbizható responsible
illetékes/felelős helyen in responsible quarters
adatbázissal kapcsolatos teendőkért felelős személy data base administrator
központ, főiroda - A Phare szóhasználatában rendszerint a Bizottság I-L Igazgatóságának megjelölésére használják. E részleg felelős a közép- és kelet-európai országok segélyprogramjaiért. (PHARE) headquarters (H.Q.) (PHARE)
decentralizált végrehajtási rendszer - A Phare programok azon csoportja, amelyek végrehajtását a Bizottság felhatalmazásával és jóváhagyásával - a partnerország felelős szervezetei irányítják. (PHARE) Decentralised Implementation System (DIS) (PHARE)
szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU) contracting officer (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!