[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

22 different matching expressions found:

senki no one
no person
nobody
none
not anybody
senki más nobody else
nagy senki nobody
pip-squeak
pipsqueak
senki földje no man's land
egy nagy senki a mere cipher
jóformán senki hardly anyone
ő és senki más he and not other
rajta kívül senki más no one other than he
senki sem törődik vele to be left severely alone
senki sincs hiba nélkül every bean has its black
tudtommal senki sem jött no one has come that i know of
senki sem szerzett pontot there was no score
senki nem tudja felülmúlni he takes spades from no one
senki sem jelentkezett önként no one volunteers
nekem senki se mondjon ilyent! don't try to fool me!
senki által nem követelt birtok land in abeyance

Searching the extension dictionary:

13 different matching expressions found:

senki no man
no-one
senki más no else
senki földje no men's land
valaki; senki anybody
senki józan ésszel nobody in their senses
egy nagy nulla/senki a mere cipher
senki nem volt látható there was nobody about
tudtommal senki sem jött no one has come i know of
senki sem veheti fel vele a versenyt match / nobody can - him
nobody can match him
Senki érzéseit nem kívánom megsérteni No offence meant
megjegyzéseit senki sem vette figyelembe his remarks passed unnoticed

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!