[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

20 different matching expressions found:

csoport bevy
clump
cluster
colony
company
gang
group
knot
number
party
platoon
rating
section
set
team
troop
wing
ötös csoport quintuplet
érdekvédelmi csoport lobby
francia partizán csoport maquis

Searching the extension dictionary:

11 different matching expressions found:

csoport squad
csoport, csapat group
csapat, csoport team
magyar decus csoport hungarian local user group
felhasználói csoport users' group
tanácsadói csoport (EU) consultancy/advisory team (EU)
triász, hármas (csoport) triad
csoport befolyása az egyénre peer pressure
érdekvédelmi csoport (lobby) pressure group
kilences csoport (embereké, azonos dolgoké) ennead
konzorcium - A Phare terminológiájában így nevezik az egy-egy tenderre közösen pályázó cégcsoportokat. A csoport egyik tagját a többiek vezetőnek (lead firm) jelölik ki. (PHARE) consortium (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!