[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

30 different matching expressions found:

solid alapos
biztos
egyetértő
egységes
erős
homogén
háromdimenziójú
köb-
megbízható
szilárd
szilárd test
szolid
szolidáris
térbeli
téridom
tömör
áthatolhatatlan
őszinte
solid vote egyhangú szavazat
solid angle testszög
solid figure geometriai test
solid compound egybeírt összetétel
solid geometry térmértan
solid measures térfogatmérték
to become solid megszilárdul
megkeményedik
solid white line záróvonal
solid waste chute szemétledobó
three solid minutes kerek három perc
to be solid with sy kebelbarátságban van vkivel

Searching the extension dictionary:

11 different matching expressions found:

solid kemény; szilárd (anyag)
solid fuel szilárd tüzelőanyag
solid tyre tömör gumi(abroncs)
solid angle térszög
solid lines folyamatos vonalak ábra körül
solid state szilárd félvezető áramkör
become solid megszilárdul
frozen solid fenékig befagyott
solid curd (növ) tömött karfiolrózsa (növ)
man of solid built erős testalkatú ember
solid-state circuit szilárdtest áramkör

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!