[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

33 different matching expressions found:

különös arabesque
bizarre
extraordinary
fanciful
freaky
funny
odd
oddish
particular
peculiar
quaint
queer
quizzical
rum
singular
strange
unaccountable
unusual
way-out
wayout
különös alak queer cove
queer fish
különös dolog caution
semmi különös not much to look at
nothing to write home about
különös módon oddly
különös szerzet queer cove
queer fish
az a különös, hogy funny enough
különös ismertetőjel special peculiarities
bármilyen különös is strange to say
különös súlyt helyez vmire to lay emphasis on sg
to place emphasis on sg

Searching the extension dictionary:

13 different matching expressions found:

különös anything in particular
különös módon in a strange fashion
oddly enough
különös, furcsa strange
páratlan; különös odd
elég különös módon curiously enough
semmi különös(ebb) nothing to make a song about
bármily különös is strange to say
semmi különös látnivaló not much to look at
különös/furcsa egy alak queer fish
furcsa, különös, érdekes quaint
vicces, mulatságos; különös, furcsa funny
pénzügyi szabályzat - A szabályzat az Európai Unió általános költségvetésének IX. a külső segélynyújtást tartalmazó fejezetére vonatkozik. A Program végrehajtását illető szabályokat és eljárási rendet - különös tekintettel a pályázatok odaítélésére - tart Financial Regulation (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!