[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

62 different matching expressions found:

to raise előidéz
előléptet
előteremt
emel
felemel
felhoz
felkelt
felnevel
felold
felver
felvet
felébreszt
fokoz
kelt
kiemel
magasra emel
megemel
megnövel
megszüntet
nevel
növel
tenyészt
termeszt
ébreszt
épít
összegyűjt
to raise cain pokoli zajt csap
őrült felfordulást csinál
to raise dust botrányt csinál
nagy port ver fel
to raise hell pokoli zajt csap
őrült felfordulást csinál
to raise hope reményt ébreszt
to raise land megpillantja a szárazföldet
to raise money pénzt szerez
to raise troops sereget állít
to raise a laugh derültséget kelt
megnevettet
to raise a siege abbahagyja az ostromot
to raise a smile megmosolyogtat
to raise a stink botrányt csap
to raise the bid emeli a bemondást
emeli a licitet
rálicitál
többet tesz
to raise an issue kérdést felvet
gondolatot felvet
to raise the wind pénzt szerez
pénzt felhajt
to raise objection kifogást emel
tiltakozik
ellenez
to raise the devil nagy balhét csap
to raise the dough megkeleszti a tésztát
to raise a question felvet egy kérdést
to raise one's hand jelentkezik
to raise the people fellázítja az embereket
to raise difficulties nehézségeket támaszt
to raise the blockade ostromzárat megszüntet
to raise from the dead halottaiból feltámaszt
to raise the bogey of war felidézi a háború rémét
to raise the bar one notch egy fokkal feljebb emeli a lécet

Searching the extension dictionary:

5 different matching expressions found:

to raise emelni
to raise a family gyereket felnevelni
raise one's hat to kalapot emel előtte
raise one's glass to emeli a poharát
raise to the second power második hatványra emel

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!