[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

39 different matching expressions found:

chop bordaszelet
csapás
engedély
hivatali engedély
hivatali pecsét
hullámzás
hússzelet
minőség
toka
vágás
változás
állkapocs
to chop aprít
elharap (szavakat)
felvág
hullámzik
szétdarabol
széttagol
vagdal
vág
változik
chop-house olcsó étterem
first chop elsőrendű minőség
to chop at rácsap
rávág
to chop in beleszól
közbeszól
to chop up feldarabol
felszeletel
chop-sticks evőpálcikák
to chop off lehasít
levág
to chop down kivág
to chop fine apróra vagdal
to chop about hirtelen megfordul (szél)
to chop round hirtelen megfordul (szél)
to chop and change forog mint a szélkakas
véleményét változtatja
to lick one's chop megnyalja a szája szélét

Searching the extension dictionary:

15 different matching expressions found:

chop szelet; szeletel, felvág
chop at rávág/rácsap
chop in közbeszól
chop up feldarabol
chop off lehasít/levág
chop down kivág
chop fine apróra vagdal
chop-suey kínai rizseshús
loin-chop vesepecsenye
pork chop sertésszelet
chop about hirtelen megfordul
chop round hirtelen megfordul
mutton-chop birkaszelet
chop and change véleményét váltogatja
mutton-chop whiskers pofaszakáll

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!