[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

12 different matching expressions found:

to send up emel
felereszt
felhajt (árat)
felhajít
felküld
kifiguráz
növel
to send up a kite kísérleti léggömböt ereszt fel
sárkányt ereget
tapogatózik
to send up a petition kérvényt bead
kérvényt benyújt

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!