[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

26 different matching expressions found:

to trim alkalmazkodik
anyagilag becsap
anyagilag megrövidít
díszít
előkészít (vitorlát)
farag
feldíszít
gyalul
kicicomáz
kiegyensúlyoz
köpönyeget forgat
lehord
lenyes
lenyír
leszid
nyes
nyír
rendbe hoz
rövidre vág
szegélyez
to trim meat húst sütésre előkészít
to trim a lamp lámpabelet tisztít
to be in good trim jó karban van
jó formában van
jó kondícióban van
to trim sy a jacket jól elpáhol vkit

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!