[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

74 different matching expressions found:

low alacsony
alacsonyan
alacsonyrendű
alantas
aljas
alsó
alsóbbrendű
csekély
csendes
erőtlen
gyenge
gyengén
halk
halkan
kis
közönséges
lehangolt
mély
mély hangon
mélyen
rossz
rosszkedvű
tehénbőgés
to low bőg (tehén)
low-key halkra fogott
visszafogott
low beam tompított fény
low blow övön aluli ütés
low gear első sebesség
low mass csendes mise
low neck mély kivágás
low tide alacsony vízállás
apály
low birth alacsony származás
low dress mélyen kivágott ruha
low fever hőemelkedés
kis láz
low pulse gyenge érverés
gyenge pulzus
low water alacsony vízállás
apály
low woman közönséges nő
low-lived laza erkölcsű
rossz életű
low comedy bohózat
low fellow hitvány alak
züllött alak
low german alnémet
low-living alacsony erkölcsű
rossz életű
to buy low olcsón vásárol
to fed low sovány koszton él
to fly low meglapul
óvatosan jár el
to lie low lapul
rejtőzik
rejtőzködik
to run low fogytán van
kifogy
low company rossz társaság
low-pitched alacsony mennyezetű
kis hajlású
kis emelkedésű
mély
mélyebbre hangolt
szerény
to feed low sovány koszton él
to feel low gyengén érzi magát
lehangolt
nem jól érzi magát
to play low kicsiben játszik
high and low mindenki
nagyok és kicsinyek
in a low key visszafogottan

Searching the extension dictionary:

26 different matching expressions found:

by low olcsón
fly low meglapul
lay low lealacsonyít
lie low lapul
run low fogytán van
kimerül, végét járja
feed low sovány koszton él
feel low lehangolt
low beam tompított fényszóró
low gear első sebességi fokozat
low-born alacsony származású
low-bred modortalan
low-down aljas
play low kicsiben játszik
low speed kis sebesség
low-grade silány
low-level alacsony szintű
low-order bal oldal
low fellow hitvány/züllött alak
low relief síkdombormű
low-minded alantas
low-necked mély kivágású
low-priced olcsó
low-relief síkdombormű
low profile tartózkodás
low-tension kisfeszültségű

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!