[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

24 different matching expressions found:

abject alávaló
nyomorult
aljas
csúszómászó
félredobott holmi
gyászos
hitvány
hulladék
kitaszított
nyomorúságos
siralmas
sorsüldözött
szolgalelkű
szánalmas
talpnyaló
to abject eldob
eltaszít
lealacsonyít
megaláz
abject terror pánik
páni rémület
abject poverty sötét nyomor
nagy nyomor
to live in abject poverty legsötétebb nyomorban él

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!