[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

12 different matching expressions found:

to agree egyetért
egyezik
egyeztet
egyezséget köt
kijön vkivel
megegyezik
megfelel
megállapodik
összhangban áll
to agree with sy egyetért vkivel
jót tesz vkinek
they agree together kijönnek egymással

Searching the extension dictionary:

8 different matching expressions found:

agree egyetért
agree to sth hozzájárul vmihez
beleegyezik
i agree that egyetértek abban, hogy
i quite agree egyetértek veled!
let us agree to "maradjunk annyiban, hogy"
agree (with sb/sth) egyetért (vkivel/vmivel)
does not agree with me nem tesz jót nekem ez a

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!