[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

9 different matching expressions found:

consort hitves
házastárs
kísérőhajó
consortium konzorcium
prince consort királynő férje
to consort with egyetért
társul
érintkezik
összeillik

Searching the extension dictionary:

3 different matching expressions found:

queen consort a királyné /uralkodó felesége, nem aktív uralkodó
consortium (EU) konzorcium (EU)
consortium (PHARE) konzorcium - A Phare terminológiájában így nevezik az egy-egy tenderre közösen pályázó cégcsoportokat. A csoport egyik tagját a többiek vezetőnek (lead firm) jelölik ki. (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!