[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

32 different matching expressions found:

utility haszna vminek
hasznosság
használhatóság
haszon
haszonelvűség
közmű
közszolgáltatási vállalat
mindenre használható ember
mindenre használható dolog
másodrendű
rossz minőségű
silány
típus-
tótumfaktum
utilitarizmus
utility man mindenre használható ember
tótumfaktum
of no utility hasznavehetetlen
haszontalan
utility goods típusáru
utility stove dobkályha
utility waste hasznosítható hulladékanyag
to play utility mellékszerepekben játszik
utility clothing típusruha
of public utility közhasznú
közérdekű
utility furniture típusbútor
combination utility vegyesüzemű közmű
general utility wagon teher-személy kiskocsi
koloniál
public utility undertaking közszolgáltatási vállalat
közmű

Searching the extension dictionary:

6 different matching expressions found:

utility man mindenes
utility duct közműalagút
public utility közmű
utility vehicle haszonjármű
backup and restore utility lemezkimentő és visszatöltő segédprogram
disk save and compress utility lemeztartalom másoló és visszamentő segédprogram

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!