[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

85 different matching expressions found:

pace gyorsaság
ha megengedik
iram
járás
járásmód
lépés
menetsebesség
poroszkálás
sebesség
vki engedelmével
to pace iramot diktál
kilép
kimért lépésekkel megy
lassan halad
lassan megy
lelép
levegőből irányít
lépked
lépésben halad
lépésben megy
meggondolt lépésekkel megy
nagy léptekkel ró vmit
poroszkál
tempót diktál
ütemre menetel
even pace egyenletes sebesség
egyenletes gyorsaság
medium pace közepes menetsebesség
at foot-pace lépésben
ten paces off tíz lépés távolságban
tíz lépésnyire
at a foot-pace lépésben
at a good pace gyorsan
sebesen
nagy sebességgel
gyors iramban
at a slow pace lassan
pace mr. brown brown úr szíves engedelmével
to gather pace felgyorsul
fokozza sebességét
gyorsul
meggyorsul
növeli sebességét
to go the pace botrányosan él
erkölcstelen életet él
nagy sebességgel megy
nagy tempóban megy
nagy sebességgel halad
nagy tempóban halad
nagylábon él
pazarló életet él
züllötten él
at a great pace gyorsan
sebesen
nagy sebességgel
gyors iramban
at a quick pace gyorsan
sebesen
nagy sebességgel
gyors iramban
to a smart pace gyorsan
gyors iramban
nagy sebességgel
sebesen
to set the pace iramot diktál
to make the pace iramot diktál
to mend the pace fokozza az iramot
jól kilép
meggyorsítja lépteit
szaporázza a lépést
at a snail's pace csigalassúsággal
at a walking pace lépésben
to force the pace nagyon siet
erőlteti az iramot
rákapcsol
nagy iramban megy
to press the pace hajtja a tempót
sietteti a tempót
requiescat in pace nyugodjék békében
to hasten the pace szaporázza a lépést
jól kilép
meggyorsítja lépteit
fokozza az iramot
to pace a distance lelép egy távolságot
távolságot lépésekkel kimér

Searching the extension dictionary:

15 different matching expressions found:

pace ütem, iram, sebesség
pacer léptető
-paced -lépésű
foot-pace gyalogtempó
keep pace lépést tart
pacemaker szívritmus-szabályzó
go the pace nagy lábon él
pace-setter szívritmus-szabályzó
steady pace egyenletes tempó
set the pace tempót diktál
snail's pace csigalassúság
walking-pace gyalogtempó
make the pace tempót diktál
mend one's pace meggyorsítja lépteit
at a lively pace élénken

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!