[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

68 different matching expressions found:

shin lábszár
sípcsont
shine cipőfényesítés
fény
fényesség
fényesítés
hűhó
ragyogás
ricsaj
shiny csillogó
fényes
fénylő
kifényesedett
ragyogó
shindy hűhó
nagy hepaj
ricsaj
táncmulatság
shiner ami ragyog
apró aranyhal
bedagadt szem
ezüstpénz
monokli
shindig hűhó
nagy hepaj
ricsaj
táncmulatság
shingle bubifrizura
nagyszemű kavics
névtábla
zsindely
shingly kavicsos
murvás
shining csillogó
fényes
fénylő
ragyogó
shinbone sípcsont
shingles övsömör
to shine fényesít
kifényesít
kitisztít
tisztít
shin bone sípcsont
shin-bone sípcsont
shininess fényesség
to shin up felkúszik
felmászik
sípcsonton rúg vkit
to shingle bubisra vág
zsindelyez
shin guards lábszárvédő
rain or shine akár esik akár fúj
rise and shine! ébredj vígan!
to shine, shone csillog
fénylik
jeleskedik
kiválik
ragyog
to do shine in sg ragyogó vmiben
jó vmiben
to kick up a shindy nagy lármát csap
nagy zrít csap
to take a shine to sy nagyon bír vkit
to take the shine out of sg frissességét elrontja vminek
hatását elrontja vminek
felülmúl vmit
elhomályosít vmit

Searching the extension dictionary:

12 different matching expressions found:

shine ragyog
shiny fénylö, ragyogó
shined fényesített
shindig tácmulatság
shinned felmászott
to shine sütni
shin-guard lábszárvédő
shoe-shine boy cipőtisztító fiú
kick up a shindy nagy ricsajt csap
the sun is shining süt a nap
shine , shone , shone süt, ragyog, fénylik
make hay while the sun shines addig üsd a vasat amíg meleg

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!