[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

68 different matching expressions found:

to pad felduzzaszt
gyalogol
halk léptekkel halad
kibélel
kipárnáz
kitöm
kutyagol
nesztelen léptekkel halad
poroszkál
terjengőssé tesz
töm
vattáz
to pad it gyalogol
kutyagol
to paddle evez
elfenekel
elnadrágol
elnáspángol
hordóban ványol
kajakevezővel evez
kanalaz
kaszál (ló a lábával)
kelepcében ványol
kényelmesen evez
lassan evez
lubickol
motollában ványol
mártogató lapáttal hajt
pacskol
sulykol
sárban járkál
sárban tocsog
tipeg-topog
tipeg
totyog
vízben járkál
vízben tocsog
to pad along halk léptekkel halad
nesztelen léptekkel halad
to stand pad utcán koldul
to pad the hoof gyalogol
kutyagol
to pad the road gyalogol
kutyagol
rója az út porát
to paddle on sg babrál vmivel
cirógat vmit
fogdos vmit
tapogat vmit
to be in a paddy dühös
to paddle with sg babrál vmivel
cirógat vmit
fogdos vmit
tapogat vmit
to go for a paddle lubickolni megy
to paddle about sg babrál vmivel
cirógat vmit
fogdos vmit
tapogat vmit
to reef the paddles beljebb vonja az evezőket
to row at the paddle kényelmesen evez
lassan evez
to paddle about the house ide-oda tipeg a házban
to paddle one's own canoe csak saját magára támaszkodik
maga intézi dolgát
nem közösködik senkivel
nem vesz igénybe segítséget
saját erejéből boldogul

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!