[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

62 different matching expressions found:

to rack gyötör
kínoz
kínpadra von
túlerőltet
uzsorabérrel sanyargat
alaposan összeráz
elferdít
eltorzít
fogasrúddal elmozdít
hibásan poroszkál
kicsikar
kiforgat
kifáraszt
kimerít
kitaszít
kiuzsoráz
kizsarol
korhol
nyújt
tartóra helyez
túlfeszít
összeköt
összeráz
állványra helyez
to racket lármát csap
mulatozik
zajosan él
to rack wine bort lefejt
to rack off wine bort lefejt
to be on the rack a pokol kínjait állja ki
gyötrődik
kínlódik
nagy kínban van
to rack up a horse lovat jászolrácshoz köt
lónak jászolrácsot takarmánnyal megtölt
to kick up a racket nagy hűhót csap
nagy botrányt csap
nagy lármát csap
to be in on a racket benne van a buliban
to go to rack a ruin tönkremegy
pusztul
elpusztul
to rack one's brains töri a fejét
to put sy to the rack kínpadra von vkit
kínvallatás alá fog vkit
kínvallatás alá vesz vkit
to come up to the rack kiveszi részét a terhek viseléséből
viseli cselekedetének következményeit
to keep sy on the rack folyton gyötör vkit
folyton kínoz vkit
to submit sy to the rack kínpadra von vkit
kínvallatás alá fog vkit
kínvallatás alá vesz vkit
to live at rack and manger bőségben él
jómódban él
to rack a machine to pieces gépet elront
gépet tönkretesz
szerkezetet elront
szerkezetet tönkretesz
cough that seemed to rack his whole body alaposan elővette a köhögés
egész testét csak úgy rázta a köhögés
egész testét valósággal rázta a köhögés

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

go to rack and ruin tönkremegy

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!