[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

34 different matching expressions found:

boost erősítés
fellendülés
fokozás
reklám
booster felhajtó
feszültségnövelő autótranszformátor
hírverő
reklámcsináló
reklámozó
áruházi tolvaj
to boost alulról tol
erősít
felemel
fellendít
fokoz
reklámot csinál vminek
boosterism fellendítés
atom booster atomromboló
booster cable kiegyenlítő kábel
kiegészítő kábel
booster light kisegítő világítás
booster motor segédmotor
booster stage indító fokozat
booster engine erősítő pótdinamó
erősítő pótmotor
booster rocket hordozórakéta
gyorsítórakéta
indító rakéta
indító segédrakéta
startrakéta
booster-bottle segédindító rakéta
booster battery erősítő elem
booster negative feszültségcsökkentő transzformátor
booster locomotive segédmozdony

Searching the extension dictionary:

4 different matching expressions found:

boost erösit, fokoz; reklámoz
booster gyorsító
brake booster fékrásegítő
boost into a job beprotezsál

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!