[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

42 different matching expressions found:

helytelen false
improper
inappropriate
incorrect
mistaken
not right
undue
unfair
unseemly
unsuitable
unwarrantable
vicious
wrong
helytelenül mistakenly
unduly
wrongly
helytelenít to bar
to deplore
to deprecate
to disapprove
to disapprove of
to frown
helytelenítő disapproving
helytelenség impropriety
helytelenítés deprecation
disapproval
discouragement
disfavor
disfavour
reflection
helytelen kezelés malpractice
helytelen előadás misrepresentation
helytelen elosztás maldistribution
helytelen használat abuse
helytelen elnevezés misnomer
helytelen bemutatás misrepresentation
helytelenül használ to misuse
helytelenül mutat be to misrepresent
helytelenül cselekszik to go on wrong lines
helytelen nyelvhasználat barbarism
helytelenítően vitatkozik to expostulate
helytelen módszert alkalmaz to go on wrong lines

Searching the extension dictionary:

15 different matching expressions found:

helytelen inaccurate
helytelenül amiss
improperly
helytelenít discountenance
helytelen út invalid path
helytelen periféria invalid device
helytelen paraméter invalid parameter
helytelen vagy hiányzó bad or missing
helytelen tartalomjegyzék invalid directory
kifogásol, helytelenit vmit disapprove of sth
helytelen periféria-azonosító illegal device name
helytelen parancs vagy file név bad command or file name
helytelen tápanyagellátás (növ) malnutrition symptomps (növ)
helytelen meghajtó a keresési úton invalid drive in search path
helytelen vagy hibás parancsértelmező bad or missing command interpreter

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!