[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

18 different matching expressions found:

flourish cifrázat
cikornya
hadonászás
harsonaszó
széles mozdulat
szóvirág
ékítés
to flourish gesztikulál
hadonászik
harsog
lenget
lobogtat
szóvirágokkal beszél
tevékenykedik
virul
virágkorát éli
virágzik
flourish of trumpets fanfár

Searching the extension dictionary:

3 different matching expressions found:

flourish virágzik
flourishing virágzó
flourish of trumpets trombitaszó

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!