[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

9 different matching expressions found:

prosperity boldogulás
prosperálás
jólét
konjunktúra
prosperous előnyös
jól menő
kedvező
sikeres
virágzó

Searching the extension dictionary:

3 different matching expressions found:

prosper virágzik
prosperity gazdagság, virágzás
ill-gotten gains seldom prosper ebül szerzett jószág ebül vész el

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!