[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

16 different matching expressions found:

rally erőre kapás
gyülekezés
labdamenet
nagygyűlés
túraverseny
to rally erőre kap
gyülekezik
heccel
magához térít
magához tér
ugrat
életre kelt
összegyűjt
összegyűlik
összeszed
összevon

Searching the extension dictionary:

5 different matching expressions found:

rally rally
gyülekezés; verseny
to rally felsorakoztat
rally round köré sereglik
rally one's strength összeszedi minden erejét

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!