[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

8 different matching expressions found:

összeállítás assemblage
combination
compilation
composition
makeup
scheme
set-up
vágás és összeállítás cutting and editing

Searching the extension dictionary:

4 different matching expressions found:

összeállítás collocation
összeállítási folyamat tailoring process
pályázati dosszié összeállítása (EU) assemble the tender dossier (EU)
"hosszú" lista - A kvalifikált cégek és szervezetek referencia listája. Rendszerint az Európai Unió Hivatalos Közlönyében megjelenő felhívás nyomán hozzák létre. Ezek szolgálnak a zártkörű tendereknél alkalmazott "rövid" listák összeállításához. (PHARE) long-list (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!