[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

36 different matching expressions found:

view kilátás
nézet
to vie verseng
versenyez
viewer néző
viewpoint nézőpont
szempont
in my view megítélésem szerint
viewfinder kereső
large views liberális felfogás
cutaway view metszetes ábrázolás
metszetrajz
viewing area lelátó
in view of sg vmire tekintettel
vminek az ismeretében
point of view szempont
szemszög
clash of views nézeteltérés
cockeyed views ferde nézetek
panoramic view körkilátás
átfogó kép
breadth of view széles látókör
liberalizmus
nagyvonalúság
to rise to view feltűnik
láthatóvá válik
rear-view mirror visszapillantó tükör
reflex viewfinder tükörreflexes kereső
cross-sectional view keresztmetszet
with this end in view mindezt szem előtt tartva
ezen célból
to command a fine view szép kilátást nyújt
to take a dim view of sg sötét színben lát vmit
nem sokat remél vmitől
nem sokat vár vmitől
pesszimista vmit illetően

Searching the extension dictionary:

45 different matching expressions found:

vie versenyez
view megnézni
nézet, nézöpont, vélemény
látkép
views áttekintések
Vienna Bécs
Vietnam Vietnam
viewing megtekintés
top view felülnézet
Viennese bécsi
data view adatmegjelenités
side-view oldalnézet
be in view kilátásban van
be on view megtekinthető
front-view elölnézet
in view of miatt
Vietnamese vietnami
view-point szempont
large views liberális felfogású
view-finder kereső
view-halloo hallali
have in view szándékozik
rise to view feltűnik
at first view első látásra
point of view nézöpont
viewcard (US) képeslap
viewing angle látószög
come into view feltűnik
bird's eye view madártávlat
rear view mirror visszapillantó tükör
take a long view távlati terveket sző
viewed from back hátulnézet
view / point of - nézöpont
viewed from above felülnézet
a clear view ahead szabad kilátás
a view of the city a város látképe
hold extreme views szélsőséges nézeteket vall
hold the view that "az a véleménye, hogy"
take a dim view of nem sok jót vár tőle
command a fine view szép kilátást nyújt
take a poor view of nem sok jót vár tőle
mirror / rear view - visszapillantó tükör
view / rear - mirror visszapillantó tükör
the sea burst upon our view a tenger tárult a szemünk elé
this message can only be viewed in HTML bazd meg!

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!