[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

19 different matching expressions found:

to rate adót vet ki
becsül
lehord
leszid
megadóztat
megdorgál
sorol vhova
számít vminek
tekint vminek
vmilyen osztályba tartozik
értékel
to buy at high rate magas áron vesz vmit
magas áron vásárol vmit
nagy összeget fizet vmiért
to come upon the rates közsegélyből él
to value sg at a low rate kevésre becsül vmit
to drive at a dangerous rate hajmeresztő sebességgel hajt
veszélyes sebességgel hajt
to live at the rate of four hundred pounds a year évi négyszáz fontból él

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!