[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

36 different matching expressions found:

to nick becsap
begyűjt
bemetsz
elcsíp
elfog
ellop
elvesz
felmar
helyesen megfejt
kitalál
lefülel
lerövidít
letartóztat
lop
megfúj
megkarcol
nyakon csíp
rovátkol
találatot ér el
vesz
to nick in hirtelen érkezik
jókor érkezik
to nick it fején találja a szöget
to nick off elhúz
elhúzza a csíkot
elmegy
elporol
lelép
távozik
to nickname becenéven szólít
gúnynevet ad
to nick sy for sg becsap
megvág
levág
átver
átvág

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!