[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

83 different matching expressions found:

önt to dip
to flush
to found
to pour
to stream
ont to effuse
to shed
to shed, shed
to throw, threw, thrown
öntő caster
ontás effusion
öntés font
molding
moulding
öntő- founder
öntöz to water
öntelt arrogant
complacent
conceited
lofty
priggish
proud
self-sufficient
stuck-up
swollen-headed
vainglorious
öntöde foundry
öntecs ingot
öntöző street orderly
öntvény cast
font
molding
moulding
öntőgép caster
öntudat consciousness
self-awareness
öntözés irrigation
öntelten arrogantly
vért ont to draw blood
to let blood
önteltség arrogance
conceit
confidence
false pride
presumption
öntudatos assertive
conscious
self-conscious
öntöttvas cast-iron
öntözőcső hose
hose-pipe
hosepipe
öntőminta mold
molding
mould
moulding
öntözőfej spreader
sprinkler
vizet önt to douse
önt kérik you are wanted
öntött vas cast iron
önthetőség fluidity
öntőmunkás founder
smelter
öntudatlan senseless
óntartalmú tinny
életet önt to animate
formát önt to shape
öntudatosan assertively
öntési hiba blister
öntözőkanna sprinkling can
sprinkling-can
watering can
önt (fémet) to cast, cast
formába önt to mold
to mould
önt keresik you are wanted
öntelt ember prig
faji öntudat racial consciousness
öntudatosság self-awareness
self-consciousness
öntvénykéreg skin
öntvényvarrat burr

Searching the extension dictionary:

17 different matching expressions found:

önt pour
öntés pouring
öntelt egotist
öntöde smeltery
öntöltő bootstrap
öntvény casting
óntárgy pewter
öntözni to irrigate
öntöttvas cast iron
pig-iron
tölt, önt pour
öntudatos self conscious
önteltség vainglory
óntartalmú stanniferous
tin-bearing
öntött acél cast steel
öntudatosan consciously

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!