[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

28 different matching expressions found:

felelős accountable (Correction)
amenable (Correction)
liable (Correction)
responsible (Correction)
felelősség accountability (Correction)
blame (Correction)
liability (Correction)
responsibility (Correction)
trust (Correction)
felelős vmiért accountable for sg (Correction)
liable for (Correction)
liable for sg (Correction)
to be in charge of sg (Correction)
felelős helyen in responsible quarters (Correction)
vmiért felelős to be at the bottom of sg (Correction)
felelősségre von to challenge (Correction)
to impeach (Correction)
a felelős személy the party at fault (Correction)
felelősség nélkül without recourse (Correction)
felelősségre vonás impeachment (Correction)
saját felelősségére at one's own risk (Correction)
felelősséget letesz to acquit (Correction)
felelőssé nem tehető irresponsible (Correction)
felelősségre von vkit to call sy to account (Correction)
egyetemleges felelősség joint responsibility (Correction)
felelősséggel tartozik vmiért have sg on one's hands (Correction)
korlátolt felelősségű társaság corporation (Correction)
limited liability company (Correction)

Searching the extension dictionary:

29 different matching expressions found:

felelős responsible for (Correction)
felelősség onus (Correction)
felelőssé tesz hold for responsible (Correction)
felelősség (EU) liability (EU) (Correction)
felelősségre von call to account (Correction)
övé a felelősség hold the baby (Correction)
felelősségre vonja call to account (Correction)
felelősség (PHARE) liability (PHARE) (Correction)
saját felelősségére on one's own responsibility (Correction)
felelös; megbizható responsible (Correction)
felelösségre vonható accountable (Correction)
saját felelősségedre at your peril (Correction)
felelősségbiztosítás liability insurance (Correction)
vállalja a felelősséget take responsibility for (Correction)
illetékes/felelős helyen in responsible quarters (Correction)
áthárítja a felelősséget shift the responsibility (Correction)
kérdőre/felelősségre von take to task (Correction)
felelösség; kötelezettség responsibility (Correction)
korlátolt felelősségű társaság limited company (Correction)
törvényesen felelősségre vonható amenable to law (Correction)
nem tudom vállalni a felelősséget I couldn't be responsible for (Correction)
ráken/hibáztat/okol/felelőssé tesz lay at door (Correction)
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás third-party insurance (Correction)
third-party liability (Correction)
adatbázissal kapcsolatos teendőkért felelős személy data base administrator (Correction)
"magára vesz/felvesz/(el)vállal felelősséget>" take on (Correction)
központ, főiroda - A Phare szóhasználatában rendszerint a Bizottság I-L Igazgatóságának megjelölésére használják. E részleg felelős a közép- és kelet-európai országok segélyprogramjaiért. (PHARE) headquarters (H.Q.) (PHARE) (Correction)
decentralizált végrehajtási rendszer - A Phare programok azon csoportja, amelyek végrehajtását a Bizottság felhatalmazásával és jóváhagyásával - a partnerország felelős szervezetei irányítják. (PHARE) Decentralised Implementation System (DIS) (PHARE) (Correction)
szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU) contracting officer (PHARE) (Correction)

Correction mode off