[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

40 different matching expressions found:

to post elhelyez (Correction)
elkönyvel (Correction)
felad (Correction)
felállít (Correction)
gyorsan jár (Correction)
gyorsan utazik (Correction)
kinevez (Correction)
kiragaszt (Correction)
közzétesz (Correction)
odaállít (Correction)
plakatíroz (Correction)
postakocsin utazik (Correction)
postán küld (Correction)
postára ad (Correction)
postáz (Correction)
állít (Correction)
értesít (Correction)
to posture pózol (Correction)
pózt vesz fel (Correction)
to postpone elhalaszt (Correction)
halogat (Correction)
to postulate alapul tekint (Correction)
előzetes követelményként állít (Correction)
feltesz (Correction)
kíván (Correction)
posztulál (Correction)
to ride post váltott lovakkal utazik (Correction)
váltott lovakkal lovagol (Correction)
to be on post őrségen van (Correction)
to post-treat utókezel (Correction)
to send by post postán küld (Correction)
to post a letter felad egy levelet (Correction)
to hold high post magas beosztásban van (Correction)
to keep sy posted rendszeresen értesít vkit (Correction)
rendszeresen tájékoztat vkit (Correction)
to kick the posterior fenékbe rúg (Correction)
to post up the ledger főkönyvbe átvezet (Correction)
to be posted to a ship hajóra kap beosztást (Correction)
to take away his post from sy állásától megfoszt vkit (Correction)
állásából elmozdít vkit (Correction)

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

to post feladni (Correction)

Correction mode off