[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

16 different matching expressions found:

consonant egybecsengő
együtthangzó
harmonizáló
konszonáns
megegyező
mássalhangzó
összhangban levő
összhangzatos
consonantal mássalhangzói
consonantism mássalhangzó-rendszer
consonant shift hangeltolódás
hangváltás
mássalhangzó-változás
lateral consonant laterális mássalhangzó
consonant with one's duty kötelességének megfelelő
part consonant with your dignity méltóságodnak megfelelő szerep

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!