[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

28 different matching expressions found:

union csőkötés
egybekelés
egybeolvadás
egyesítés
egyesülés
egyetértés
házasság
szakszervezet
szegényház
szövetség
összeforradás
összehegedés
összeillesztés
összhang
unió
unionism egyesülés
ell union könyökös illesztés
non-union szakszervezetbe nem tartozó
szervezetlen
union suit kezeslábas
craft union szakmai szakszervezet
to unionise szakmailag megszervez
szakszervezetbe tömörül
trade union szakszervezet
credit union hitelszövetkezet
non-unionist szervezetlen munkás
trades union szakszervezet
union of barren issue gyermektelen házasság

Searching the extension dictionary:

13 different matching expressions found:

union egyesülés, egyesület
unionist szakszervezeti tag
Union Jack A brit lobogó
union suit kezeslábas <ruha>
trade-unionism szakszervezetirendsz
trade-unionist szakszervezeti tag
union catalogue központi címjegyzék/katalógus
soviet / soviet union szovjet / szovjetunió
soviet union / soviet szovjetunió /szovjet
trades union congress szakszervezeti szövetség
Council of the European Union az EU Tanácsa
Council of the European Union (PHARE) az EU Tanácsa - A tagállamok kormányainak miniszteri szintű képviselőiből álló testület, az EU döntéshozó szerve. A Tanács a Phare-program legfontosabb szabályait 3906/89 sz. (EEC/EURATOM) rendeletében fektette le. Az Európai Parlamenttel összhangban a Ta
international telecommunication union nemzetközi távközlési egyesület

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!