[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

9 different matching expressions found:

beleért to imply
to include
to reckon in
beleértés implication
beleértve including
beleértett implicit
inclusive
beleértően implicitly
mellékköltségeket beleértve terms inclusive

Searching the extension dictionary:

3 different matching expressions found:

beleért imply
beleértve inclusive of
pályázati dosszié - Mindazon dokumentumokat tartalmazza, amelyek a pályázat kiírásához, lebonyolításához és eldöntéséhez szükségesek, beleértve mindazon információt is, amelyekre az ajánlattevőnek van az ajánlat megtételéhez szüksége. A pályázati dokument tender dossier (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!