[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

75 different matching expressions found:

felfog to apprehend
to catch, caught
to comprehend
to conceive of
to conceptualize
to entrap
to get, got
to grasp
to intercept
to parry
to perceive
to realize
to see, saw, seen
to seize
to take in
to take up
to take, took, taken
to tumble to
to understand, understood
felfogó apprehensive
receiving
felfogás apprehension
approach
comprehension
conception
conceptualization
perception
school of thought
sentiment
felfogad to shop
to take on
felfogható apprehensible
comprehensible
realizable
felfogású apprehensive
quick of understanding
mai felfogás modernism
gyors felfogás acumen
wit
felfoghatatlan beyond one's depth
incomprehensible
intangible
uncomprehending
felfogás dolga matter of opinion
felfog (ütést) to ward off
ferde felfogás warp of the mind
gyors felfogású apt
bright
nimble
quick of understanding
nehéz felfogású blockish
dull-witted
thick
weak-headed
felfogóképesség comprehension
grasp
grip
power of conception
modern felfogás modernism
felfogás kérdése matter of opinion
könnyű felfogású quick of understanding
felfoghatatlanság incomprehensibility
incomprehensibleness
rosszul felfogott misconceived
erkölcsi felfogás morality
nem tudom felfogni i am at a loss to understand
liberális felfogás large views
vminek a felfogása realization
tanoncnak felfogad to indenture
tanulónak felfogad to indenture
az a felfogása, hogy to be of the opinion that
nehéz felfogású gyerek slow child
gyors felfogású gyermek quick child
platón felfogását vallja to platonize
megreformált vallási felfogást hirdető mozgalom neologism

Searching the extension dictionary:

18 different matching expressions found:

felfog to grab
felfogás understanding
félfogadás office-hours
esést felfog break a fall
felfogású has a good grasp
has a thorough grasp
megért/felfog tumble to
megért, felfog make sense of
sense / make - of
gyors felfogású quick of apprehension
quick to understand
korszerű felfogás modernism
liberális felfogású large views
felfogja az értelmét take the meaning of
áttekinti/felfogja a helyzetet take the situation
felfog, megért; megragad, elkap grasp
felfogásuk megegyezik/egy véleményen vannak see eye to eye with
a vallás a politikából és a társadalmi életből való kiszorítására törekvő felfogás secularism

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!