[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

68 different matching expressions found:

vadász carabinieer
carabinier
chaser
gun
hunter
rifleman, riflemen
tracker
vadászat chase
hunt
shikar
shoot
shooting
vadászik to chase
to go shooting
to hunt
to shikar
to shoot, shot
vadászlak shooting lodge
vadászkopó beagle
vadászkürt hunting horn
vadászinas whip
vadászkalap deerstalker
vadászsapka deerstalker
vadászkutya hound
vadászidény shooting season
vadászpuska shot-gun
shotgun
vadásztacskó beagle
vadászmenyét ferret
vadászvizsla pointer
vadásztrófea trophy
erdei vadász woodsman, woodsmen
vadászbombázó fighter-bomber
vadászterület hunting ground
range
shoot
shooting
vadászkaraván safari
vadászati jog shooting
vadászni megy to go shooting
vadászzsákmány bag
vadásztársaság shoot
vadászrepülőgép fighter
fighter plane
vadászexpedíció safari
utasra vadászik to crawl
nyúlra vadászik to rabbit
vadászkirándulás safari
hatásra vadászik to attitudinize
kopóval vadászik to beagle
fénnyel vadászik to jack
bálnára vadászik to whale
tilosban vadászik to poach on sy's preserve
zsákmányra vadászó predacious
predatory
bennszülött vadász shikaree
shikari
egylábú vadászszék shooting-stick
menyéttel vadászik to ferret
utasra vadászó taxi crawler
szárnyasra vadászik to fowl
patkányokra vadászik to rat
nagy skót vadászkutya deerhound
drótszőrű vadászkutya griffon
elfogó vadászrepülőgép interceptor
vadászkutyával vadászik to hound
vadászkutya állása vad előtt dead set
jó eredménnyel járt a vadászat have good sport

Searching the extension dictionary:

32 different matching expressions found:

vadasz access
vadász shooter
vadászik hunt
vadászat shooting-party
vadászkés bowie-knife
cutlass
vadászlak shooting-box
vadászkürt french horn
vadászinas gillie
vadászkutya bird-dog
staghound
vadászkések bowie-knives
vadászpuska fowling-piece
vadásztáska game bag
vadászidény open season
vadászrepülő combat plane
pursuit plane
vadászgörény ferret
vadászsólyom gerfalcon
peregrine falcon
judit vadasz idiot
bókokra vadászik angle for compliments
compliment / fishing for -s
fish for compliments
fishing for compliments
vadászkirándulás hunting trip
hatásra vadászik strain after effect
vadászat kezdete throw-off
vadászati engedély game-licence
vadászati törvények game laws
nőstény vadászsólyom lanner
vadászható/üldözhető/lőhető vad fair game

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!