[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

32 different matching expressions found:

szakasz compartment
department
division
fare stage
item
par
passage
period
phase
platoon
section
sector
squad
stage
stretch
szakaszos fractional
intermittent
periodic
szakaszosan fractionally
szakaszosság periodicity
szakaszvezető buck sergeant
sergeant
szakaszos üzemű intermittent-duty
szakasztott olyan exactly the same
szakaszparancsnok platoon officer
folyó sebes szakasza shooting
fúrórudazat szakasza string
repülőút öt szakaszban journey in five hops
szakaszos tizedes tört recurring decimal
szakaszait meghatározza to phase
vminek a kezdeti szakasza infancy
szakaszparancsnok helyettes platoon sergeant

Searching the extension dictionary:

10 different matching expressions found:

szakasz session
szakaszos stanzaic
szakasztiszt platoon leader
szakaszvezető lance sergeant
szakaszos reaktor batch reactor
nem dohányzó szakasz non-smoking compartment
generatív szakasz (növ) reproductive stage (növ)
állapot, szakasz; szinpad stage
szakasztott olyan mint a(z) be a dead ringer for
mintaprojekt - Az új kezdeményezésű Phare-projekteket rendszerint egy-egy olyan létesítménnyel, akcióval vezetik be, amelyeken az adott projekttípus előkészítő és végrehajtási szakaszait, hatásmechanizmusát a későbbiekben elemezhetik. (PHARE) pilot project (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!